Oblikovanje

Izdelava strani

Strani

Faza izdelave spletne strani

Zadnji del celotnega procesa izdelave, optimizacije in postavitve spletnih strani izdelava spletnih strani, je prijava spletnih strani v internetne imenike in iskalnike. Strokovna prijava izdelanih strani je vkalkulirana v strošek celotne izdelave spletnih strani. Po končanem procesu izdelave spletnih strani in po končni potrditvi naročnika, da je s končno izvedbo projekta zelo zadovoljen, te internetne strani kvalitetno prijavimo v vse najpomembnejše domače in svetovne spletne imenike. Spletno oglaševanje oziroma spletni marketing je dejansko najboljši način promocije dejavnosti, izdelkov, storitev ali podjetja. Razlogi so različni, eden glavnih pa je predvsem ta, da je tovrstno oglaševanje cenovno najugodnejše, predvsem če ga primerjamo z ostalimi načini oglaševanja, kot so radio, televizija ali tisk. Stroški internetnega oglaševanja so odvisni od več dejavnikov, najpomembnejši pa sta 2. Prvi parameter je razmerje med številom prikazov vašega oglasa in dejanskim številom klikov na ta oglas (CTR). Drugi parameter pa je število tistih spletnih obiskovalcev, ki so kliknili na vaš internetni oglas in nato naredili željeno potezo (nakup, vpis podatkov, ...). Dejanski rezultati spletnega marketinga so enostavno merljivi, kar vam zagotavlja hiter vpogled v smotrnost trenutnega oglaševanja, hkrati pa vam omogoča tudi hitro prilagoditev nastavitev, ki potem zagotovijo še večjo učinkovitost spletnega oglaševanja. Zanesljiva izdelava internet strani je ključna za občutno povečanje števila obiskovalcev vsakih spletnih strani. Samo pravilno najdene ključne besede vam prinesejo ciljne obiskovalce. Kupci, ki so usmerjeni na vašo spletno stran z iskalnikov so preverjeno najbolj dobičkonosen obisk internet strani, poleg tega, pa je ta obisk spletnih strani tudi popolnoma brezplačen. Predloga originalne grafične podobe strani, ki vam jo pošljemo v predogled, vsebuje celotno postavitev spletnih strani posavje info, in sicer glavo strani, testno besedilo, fotografije, menije in nogo. Grafična podoba nakazuje tudi celoten izgled naslovne strani in ostalih podstrani. Po vaši potrditvi predloge nove podobe spletnih strani na osnovi vaših morebitnih pripomb izvedemo še dogovorjene popravke. Na koncu, ko to predlogo nove grafične podobe dokončno potrdite, pričnemo z izdelavo vaših strani.

Oblikovanje spletnih strani

Celoten proces oblikovanja spletne strani ne zajema zgolj enega človeka. V izdelavo je vključenih kar nekaj strokovnjakov, od strokovnjaka za optimizacijo internetnih strani, tekstopisca, komercialista, grafičnega oblikovalca ter mojstra za css in html. Seveda na koncu še linux administratorja, ki vaše spletne strani strokovno namesti na strežnike. V primeru, da manjka samo eden od zgoraj napisanih členov v zapleteni verigi strokovnjakov, ki se ukvarjajo z novo internet stranjo, je lahko končni rezultat precej vprašljiv. Zaradi današnjega hitrega tempa življenja je več kot pomembno, da bo obiskovalcu, ki vaše internetne strani pogleda, takoj jasno, s čim se ukvarjate in kaj mu želite sporočiti. Zelo pomembno je, da ga udarna vsebina in podoba strani prepričata v nadaljnje pregledovanje ostalih internetnih podstrani. Nujno je še posebej poudariti, da morajo biti na dobro vidnem mestu navedeni pomembni podatki in vsebine ter pri roki spletne povezave za nadaljnje brskanje in preprost kontakt. Že v sami podobi spletnih strani je torej zelo pomembno upoštevati nezapletenost iskanja informacij in izločitev odvečnega klikanja, kar se bo obrestovalo z zadovoljstvom vaše potencialne stranke, ki se bo na vaše internetne strani zelo rada vračala.

Izdelava spletnih strani

Oblikovanje vaših spletnih strani je naslednji korak, ki sledi vašemu strinjanju z novo grafično podobo vaših spletnih strani. Zelo pomemben del celotnega postopka izdelave internet strani je ravno postopek dejanskega kodiranja izvorne kode internet strani. Z uporabo najnovejših tehnologij XHTML, CSS in W3C ter s pomočjo naših velikih izkušenj pri programiranju internet strani in izrada web stranica, h kodiranju pristopimo celovito. Statične spletne strani se ne spreminjajo ob vsakem osveževanju spletnega brskalnika. Primerne so zlasti za predstavitev dejavnosti ali storitev, s slikami, teksti, ki se ne spreminjajo dnevno ali celo na vsako uro. Takšna internetna stran je primerna za veliko večino podjetij. Tehnika, ki se uporablja je HTML v tesni povezavi s CSS-om. Za lepšo predstavitev izdelkov ali storitev se lahko uporabijo tudi manjše flash predstavitve, video ali menjavanje slik. Prednosti take izdelave internet strani so v ugodni ceni, registracije domene saj je le-ta nižja od dinamičnih spletnih strani. Potem v URL-ju, ki je statičen, čeprav dobri CMS sistemi za izdelavo internetnih strani, omogočajo tudi to. To je dobro predvsem z vidika indexiranja spletne strani s strani internet iskalnikov, saj je stran, ki je 'statična' lepo zlistana v iskalnikih, medtem ko je stran, ki vseskozi spreminja svoj URL, vsakič znova 'pade' ven iz iskalnikov. Posledično je tudi najdenost slabša. Kot že rečeno imajo dobri CMS sistemi to že rešeno.

Oblikovanje internet strani s samostojnim urejanjem vsebin je ponujena zlasti strankam, ki želijo sami, po svoji želji, upravljati z vsebino na svojih internetnih straneh. Ravno tako je ta sistem primeren za spletna mesta, kjer se spremembe dogajajo pogosto in se morajo te spremembe informacij na spletu objaviti takoj. Kakovostna optimizacija internetnih strani je zelo pomembna za dejansko povečanje obiska vsakih spletnih strani. Zgolj pravilno izbrane ključne fraze vam prinesejo ciljne obiskovalce. Obiskovalci, ki pridejo na vašo spletno stran z iskalnikov so zagotovo najkvalitetnejši obisk spletnih strani, kot dodana vrednost, pa je ta obisk spletne strani tudi brezplačen. Že v prvi fazi postopka oblikovanja spletnih strani upoštevamo razpršenost ključnih besednih zvez, ki ki opisujejo vašo dejavnost grafički dizajn. Pri zaključku postopka izdelave pa v sodelovanju z vami in z uporabo naših orodij ter našega strokovnega znanja, naredimo še finalno optimizacijo spletnih strani za skrbno izbrane ključne fraze. Eden izmed ključnih korakov izvedbe celotnega projekta je določitev osnovnega internetnega naslova oziroma spletne domene. Ko se dogovorimo o projektu izdelave spletnih strani vam za začetek povemo kako izbrati spletno domeno. S strankinim soodločanjem ter ob upoštevanju imena vašega podjetja, področja dejavnosti s katero se vaše podjetje ukvarja, skupaj izberemo primeren spletni naslov.

<< Domov